Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Boierth, 1919: Kryddor och kryddodling.

[image:19979 align=left hspace=1]

Scanned version copyright © 2008–2014 Henriette Kress.


Praktiska Handböcker 3.

Kryddor och Kryddodling

av

Pehr Boierth

Föreståndare för Uppsala stads planteringar
Tidigare förordnad att förestå naturhistoriska riksmuséets parkallänngingar, vetenskapsakademien


Stockholm, Björck & Börjesson


Stockholm 1919
A-B. Fahlcrantz' Boktryckeri.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.Main menu 2