Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Cassandra Don. Waiwero. Finnmyrten.

CASSANDRA Don. Waiwero. Finnmyrten.

C. calyculata Don. (R98: Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, vaivero; finnmyrten.) -- Kukat yhtäällisessä tertussa, 2-jakoisella lisäverholla; lehdet pitkulaisia. -- ☽ 5, 6 vaaleankelt. k.
Soissa (U. St.-Kv. P. Lv.) 2-3 jalan pituinen pensas. Andromeda L.


Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.Main menu 2