Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

18. Krusmynta. Mentha crispa L.

Botanical name:

[image:19428 align=left hspace=1]Allmänna kännetecken. är en likaledes odlad växt af ungefär 60 cm höjd med oskaftade eller kortskaftade, gropiga, skrynkliga, och inskurna, krusiga blad samt med små läppformiga blåvioletta, i 4 cm långa ax samlade blommor med blomningstid i juli—augusti, i regeln dock tidigare än pepparmyntans.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas växtens finare stjälkar med såväl blad- som knoppbärande grenar: Herba menthae crispae.

Krusmyntan insamlas, torkas och odlas på samma sätt som pepparmyntan.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.Main menu 2