Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Siankärsäheinä (Achillea millefolium. L.)

Botanical name:

[image:19392 align=left hspace=1]Siankärsäheinä kaswaa yli koko maamme pellonpientareilla, niityillä, teidenwarsillla sekä ylimalkaan kuiwilla paikoilla. -- Kaswin warsi on pysty ja kankea, kukat, joita on runsaasti kaswin latwassa, owat walkeita, joskus punaisia.

Kukat owat kerättäwät juuri kukkien auetessa ilman että kaswin wartta tai lehtiä otetaan mukaan sekä kuiwattawat ulkoilmassa. Kuiwattuina niillä on omituinen ryytihaju ja suolaisen karwas maku.

Kuiwilta ja auringon paahtamilta paikoilta kerättyjä kukkia pidetään parhaimpina.

Maksetaan 45 p. kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.Main menu 2