Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Sianpuolukka, Sianmarja (Arctostaphylos uva ursi. L.)

Botanical name:

[image:19388 align=left hspace=1]On maamme yleisimpiä kaswia. Se on hywin tawallisen puolukan näköinen, pitempi wartinen, ja kaswaa wielä kuiwemmilla paikoilla, hiekkakankailla, kiwisillä metsämailla j. n. e. kuin puolukka. Se on rento warpukaswi, jonka lehdet owat nahkeita, pyöreäpäisiä ja ehytlaitaisia sekä yli talwen kestäwiä. Yläpuolelta lehdet owat tummanwihreitä, kiiltäwiä, alapuolelta waaleanwihreitä ja kummaltakin puolelta uurteissuonisia. Näitten suonien kautta eroaa sianpuolukka hywin selwästi tawallisesta puolukasta, jonka lehdet owat alapuolelta mustapilkkuiset. -- Kukat owat walkeita punertawilla hampailla. -- Hedelmä on herneenkokoinen, kuiwa ja mehuton, sileä, punainen marja.

Lehdet kerätään aikaiseen kewäällä ja kuiwataan wapaassa ilmassa, ei uunissa. Niitä ostetaan paitsi apteekkeihin myöskin pumpulitehtaisiin, joissa niitä käytetään wärjäyksiin.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.Main menu 2