Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Kumina (Carum carvi. L.)

Botanical name:

[image:19394 align=left hspace=1]Kumina on pientareilla, tienwierillä ja niityillä yli koko Suomen tawallinen, kalju, hienouurteinen noin 30-60 senttim. korkuinen putkikaswi walkeilla kukilla. Lehdet parijakoiset, liuskat hienojakoisia. Hedelmä on pitkulainen ja ruskea, selkäpuolella 3 hienoa harjua.

"Kuminoiden", s. o. kumina-kaswin hedelmien käyttäminen taloudessa on wanhastaan tunnettua. Ne owat kerättäwät aiwan kypsinä ja kuiwina, puhdistettawat ja säilytettäwät suljetuissa astioissa, jolloin ne parhaiten säilyttäwät ryytihajunsa sekä makunsa.

Maksetaan 60 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.Main menu 2