Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Kuva 1. a. Metsän alwejuuri.

Taxonomy extra:

b. lehtiliuska, jossa näkywät itiöpesäkeryhmät munuamaisten katesuomujen peittäminä.

Tämä kuva on kirjasta Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, sivu Metsän alwejuuri.Main menu 2