Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Woikukka (Taraxacum officinale. Web.)

Botanical name:

[image:19385 align=left hspace=1]Woikukka on kewään ensimmäisiä. Sitä on pihat ja nurmikot usein keltanaan, kylwöniityillä haitallisin ja halwin rikkaruoho, josta syystä olisi sieltä häwitettäwä. Juuri, joka tästä kaswista tulee käytäntöön on nuorempana suora kuin tappi, wanhempana hiukkasen haarautunut, tuoreana sisältä walkea ja pehmeä sekä wuoden ajan mukaan sisältäwä enemmän tai wähemmän maitomaista nestettä.

Juuret kerätään myöhään syksyllä, siihen aikaan kun ne owat mehewimmät, halaistaan pitkin pituuttaan kahtia jos ne owat isoja ja paksuja ja kuiwataan ensin tuulisella paikalla ulkoilmassa sekä lopullisesti haalean lämpimässä paikassa. Täten kuiwattuina säilywät ne parhaiten toukilta ja hyönteisiltä, jotka muuten owat hywin ahnaita woikukan juuria syömään.

Maksetaan 60 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.Main menu 2