Abies fraseri

Abies fraseri

Abies fraseri (Pursh.) Poir.
Engl.: Fraser fir, southern balsam fir.
Suom.: virginianpihta.
Sven.: virginiagran.
Pharm.: balsam of fir.
Bot. syn.: Pinus fraseri Pursh.