Arabis alpina

Arabis alpina

Arabis alpina L.
Engl.: alpine rockcress.
Deu.: Alpen-Gänsekresse.
Suom.: tunturipitkäpalko.
Sven.: fjälltrav, kal fjälltrav, vanlig fjälltrav.

I have no articles for this botanical term, but there might be some for the next level down (if found).