Jump to Navigation

Barosma

Barosma betulina:

Barosma betulina (Berg.) Bartl. & Wendl., Rutaceae: See Agathosma betulina (Berg.) Pill.

Barosma crenulata:

Barosma crenulata (L.) Hook., Rutaceae: See Agathosma crenulata (L.) Pillans.

Barosma eckloniana:

Barosma eckloniana Bartl., Rutaceae: See Agathosma serpyllacea Licht. ex Roem. & Schult.

Barosma pulchella:

Barosma pulchella (L.) Bartl. & Wendl., Rutaceae: See Agathosma pulchella (L.) Link.

Barosma scoparia:

Barosma scoparia Eckl. & Zeyh., Rutaceae: See Agathosma ovata (Thunb.) Pillans.

Barosma serratifolia:

Barosma serratifolia (Curtis) Willd., Rutaceae: See Agathosma serratifolia (Curtis) Spreeth.

Barosma venusta:

Barosma venusta Eckl. & Zeyh., Rutaceae: See Agathosma venusta (Eckl. & Zeyh.) Pillans.

I have no articles for this botanical term, but there might be some for the next level down (if found).Main menu 2