Jump to Navigation

Echinodorus

Echinodorus

Echinodorus Rich. ex Engelm.
Engl.: burhead.
Suom.: miekkalehti.
Sven.: svärdsvalting.

Echinodorus grandiflorus

Echinodorus grandiflorus Cham. & Schltdl.) Micheli.
Bot. syn.: Alisma grandiflorum Cham. & Schltdl., Echinodorus argentinensis Rataj, Echinodorus muricatus Griseb.

I have no articles for this botanical term, but there might be some for the next level down (if found).Main menu 2