Distanskurs i örtterapi.

Frasera walteri:

Frasera walteri:

Frasera walteri Michx., Gentianaceae: See Frasera caroliniensis Walt.