Distanskurs i örtterapi.

Ketmia arborea:

Ketmia arborea:

Ketmia arborea Moench, Malvaceae: See Hibiscus syriacus L.