Isoetes lacustris

Isoetes lacustris

Isoetes lacustris L.
Engl.: lake quillwort.
Sven.: vårtsporigt braxengräs.
Suom.: tummalahnanruoho.