Photo: Euonymus europaeus 08.

Photo: Euonymus europaeus 8.

Branch in fruit. Koskela, Helsinki, Finland. Planted. 2005-09-30.


Euonymus europaeus L.
Engl.: European spindletree, spindle tree, common spindle tree.
Deu.: Gewöhnliches Pfaffenhütchen, Pfaffenhütchen, Gewöhnlicher Spindelstrauch.
Suom.: sorvarinpensas.
Sven.: benved.
Bot. syn.: Euonymus europaea L.