Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

16. Islandslav.

Botanical name:

[image:19637 align=left hspace=1]Cetraria Islandica Ach.

Ortnamn. Brömosse (Härjedalen), Renhorn (Ångermanland). Går ofta under benämningen Islandsmossa.

Förekomst. Allmän å skogsberg, hedar o. dyl. ställen.

Utseende. En omkring 10 cm hög, grenig, busklik, oregelbundet flikad, på övre sidan brungrön, på den undre blekt grågrön, broskartad växt.

Skörd. Vid fuktig väderlek insamlas hela växten. Den befrias från möjligen vidhäftade barr o. dyl., varefter den torkas på en luftig och skuggig plats.

Omkring 3 kg färsk lav kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 2 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.Main menu 2