Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Lind och Verdier, 1940: Våra Medicinalväxter.

[image:19603 align=left hspace=1]

Scanned version copyright © 2008–2014 Henriette Kress.


Våra Medicinalväxter

av

Gustaf Lind
föreståndare för K.Lantbruksträdgårdsskola

och Nils de Verdier
Apotekare, Ledare i Svenska medicinalväxtföreningen

Teckningarna av artisterna
Thérèse och Sven Ekblom

Tredje genomsedda upplagan
Stockholm


A.-B. Magn. Bergvalls Förlag
Stockholm 1940
A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri


Pris:
Häftad . . kr. 2:50
Pappband . kr. 3:25


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.Main menu 2