Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

37. Spansk körvel.

Botanical name:
[image:19642 align=left hspace=1]

Myrrhis odorata Scop.

Förekomst. Påträffas förvildad i gamla trädgårdar i södra och mellersta Sverige. För övrigt förekommer den, om ock sparsamt, odlad.

Utseende. Flerårig, 60-120 cm hög växt med stora, flera gånger parbladigt delade blad, små, vita blommor i flock samt stora, svartbruna frukter. Bladen hava aromatisk lukt och smak.

Skörd. Under växtens blomning, i juni-juli, avskäres vid torr väderlek örtståndet på sätt, som av fig. 37 a framgår. Torkningen sker på en luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 5 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.Main menu 2