Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

1. Backtimjan.

Botanical name:

[image:19606 align=left hspace=1]Se även: Timjan

Thymus serpyllum L.

Förekomst. Förekommer rätt allmänt på öppna, soliga platser, exempelvis å grusbackar. Ymnigast torde den förekomma i Blekinge och på ostkusten upp till Kalmar. Även på västkusten finnes den rikligt.

Utseende. Liten, nedliggande, mycket grenig, mattformigt utbredd växt med delvis övervintrande, små, fasta blad och röda blomsamlingar i grentopparna.

Skörd. Under blomningstiden, i juli—september, avklippas vid torr väderlek de blommande grenarna, utan att huvudstammen å växten skadas.

Torkningen sker å luftig och skuggig plats.

2 kg färsk vara kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 3 kg färsk backtimjan lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.Main menu 2