Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

44. Träjon.

Taxonomy extra:

(a. drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Träjon.Main menu 2