Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

46. Vitlök.

Taxonomy extra:

(a. drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Vitlök.Main menu 2