Gräslök.

Botanical name: 

Allium Schoenoprasum, L. (Allium Schoenoprasoides, Fries). Tyskl. Graslauch. Engl. Chiver. Frankr. Giboulette.

Historik.

Gräslöken är sedan långa tider tillbaka odlad och hör till de växter, vilka i Karl den stores Kapitulare beskrives, och går där under namn av Snittlök, Brittra och Brittola.

Det är med säkerhet växtens anspråkslöshet och starka förökning, som gjort den så allmänt spridd. I varje täppa ute på landsbygden, den må vara än så ringa, finnes alltid några stånd eller tuvor, som de av befolkningen därstädes pläga benämnas.

Utseende.

Växten tillhör familjen Liliaceae och har bladlös stjälk. De blad, som finnas, vilka vi använda som krydda, äro halvtrinda och ihåliga. Förekommer på vissa ställen vild i vårt land. Blommorna sitta i täta flocklika gyttringar. Krona rödviolett, sällan vit. Höjden blir i bästa fall 20 cm. En varitet finnes, benämnd jättegräslök, vilken ej är så kryddig som den här beskrivna och således mindre odlingsvärd.

Gräslöken är flerårig.

Odling.

I en näringsrik jord lämnar gräslöken största avkastningen. Den växer dock och giver skördar även i magra stenbackar, ja, man finner den stundom vid gamla torp i gräsbevuxna, för länge sedan glömda kryddland. Det är dock med gräslöken som med många andra växter, att då den bliver vårdad och ompysslad, giver den ökad avkastning.

Förf. har här sökt inrangera densamma bland kryddorna, vilket den helt säkert förtjänar. Ett flertal av de övriga lökslagen synas snart vara på väg att övergå till rena matväxter. Vad säges om alla de anrättningar, som numera framställas av purjo- och portugisisk lök m. fl.? Man måste helt enkelt erkänna dem som förstklassiga. Växternas användningssätt ha under krigsåren mångdubblats.

Förökningen sker genom delning, vilken kan företagas när som helst, dock bäst under eftersommaren. Fyra rader på sängen torde vara tillräckligt. Sedermera tarvas föryngring och omplantering vart tredje år. Tioåriga stånd giva ringa avkastning; de blad, vilka framkomma bliva korta, hårda och torra.

För att under vintern ha tillgång sker drivning i hus eller bänkar, se praktiska handböcker n:r 1 Drivbänkar.

Användning.

Gräslök användes framför allt till kokt sill och strömming. Gräslökssås är förträfflig även till så »simpel» mat som potatis. Hackad och strödd på smörgås användes den mycket ofta i de norra provinserna.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.