Chaerophyllum temulum L., Huumaava kirveli. †

Botanical name: 

Suomessa satunnaisena (Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla) tavattu putkikasvi, jolla on versossaan ja kaiketi hedelmissäänkin kemiallisesti tutkimatonta, haihtuvaa cherofyllini -alkaloidia.

041. Huumaava kirveli. Myrkyllinen. Cherofyllini vaikuttaa paikallisesti kiihottaen (ulkonaisesti käytettynä ihontulehdusta, sisällisesti otettuna mahasuolitulehduksen ja ylenantoa) ja keskushermostoon narkoottisesti (huimausta, lamaantumista) sekä silmäteriä laajentavasti.

Keski- ja Etelä-Euroopassa, jossa kasvia tavataan runsaammin, on myrkytyksiä huomattu vain karjan keskuudessa (hoipertelu, silmäteräin laajennus, ripuli, etenevä halvaantuminen). Koska nämä huumaavan kirvelin, samoin kuin cherofyllininkin, aiheuttamat myrkytysoireet muistuttavat suuresti huimalusteen, Lolium temulentum (ks. tätä), myrkytyksiä, ja koska cherofylliniä ei esiinny huumaavassa kirvelissä aina, niin on hyvin lähellä olettamus, että huumaava kirvelikin tulee myrkylliseksi vasta jonkun loissienen vaikutuksesta.

Mahdollisia myrkytystapauksia käsitellään kuten huimalusteen myrkytyksiä (ks. s. 73).


Suomen myrkylliset ja lääkekasvit, 1936, kirjoittaneet Sulo Cantell sekä Väinö Saarnio.