Asplenium L. Hiirenporras. Lånke.

(R98: Aspleniaceae - raunioiskasvit.)

+ Varsikko-lehti toistain -- kolmisparinen, lehdykät kannalta leveitä: Athyrium Roth. (R98: Dryopteridaceae - alvejuurikasvit.)

A. filix-femina Sm. Metsäinen hiirenporras. (R98: Athyrium filix-femina (L.) Roth, (sorea)hiirenporras; majbräken.) -- Varsikkolehti suikea, toistain parilehtinen; parilehdet alempana vastakkaisia; lehdykät syvästi parihalkoisia, saha- t. hammaslaitaisilla liuskoilla, alimmaiset epämukaisia, etumainen isompi; ryhmät pitkulaisia, käyrähköitä. -- ♃ 7, 8. -- β complicatum: parilehdet S:n mukaisesti käyriä, alaskaarevilla, loivempi-liuskaisilla lehdyköillä.
Metsämaissa, tav. (E.-L. Lv.; β A. St.) Noin kyynärän pituinen; varsi suomuinen alempaa; bkahta vähempi. -- Polypodium L. Aspidium Sw.

A. crenatum Fr. Nyhäinen hiirenporras. (R98: Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata (Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr.), myyränporras; ryssbräken.) -- Varsikkolehti kolmikkomainen piiriltänsä, kolmisparinen; päätöliuskat leveän-pitkulaisia, pyöreän-tylppiä, t. melk. poikkipäisiä, tylppänyhäisiä; ryhmät pitkulaisehkoita, käyriä. -- ♃ 8.
Tunturiseut. harv. (H. S. Kv. Lv.) Lehti noin 10 tuuman levyinen ja pituinen ilman ruodittaan; liuskat vähän ikään k. ed., hedelmällisten lehtien syvempiä, vähän pykänyhäisiä. -- A. sibiricum Turez. Aspidium Smft.

(A. ruta-muraria).

++ Varsikkolehti jaottomilla, pyöreämäisillä parilehdillä.

A. trichomanes L. Tumpura hiirenporras. (R98: tummaraunioinen; svartbräken.) -- Parilehdet yksikertaisia, ruodittomia, pyöreämäisesti puikeita, loiva-nyhäisiä. -- ♃7.
Kallioraum. (A.-K. St.-Kv.) Koko lehtivarsi latvaan asti tumpura, vaaksanpituinen.

A. viride Huds. Wehreä hiirenporras. (R98: viherraunioinen; grönbräken.) -- Parilehdet sangen lyhytruotisia, puikeita, pykänyhäisiä. -- ♃ 7, 8.
Kallioraum. harv. (K. Kv.) Lehtivarsi vehreä, ainoasti alhaalta ruskea; muuten hyvin edellisen muotoinen.

+++ Varsikkolehti haarova tasasoukilla t. nalkkimaisilla, tyveltä soukilla lehdyköillä t. liuskoilla.

A. ruta-muraria L. Raunioinen hiirenporras. (R98: seinäraunioinen; murruta.) -- Varsikkolehti piiriltään pitkulainen -- puikea, haarova useiksi vastopuikeiksi, kokonaisiksi t. liuskaisiksi, nyhälaitaisiksi lehdyköiksi. -- ♃ 6, 7.
Kallioraum., kivisein. harv. (K. Kv.) Lehdykät pituuttaan verraten leveämpiä ja nyhäisempiä kun molempain seuraavien.

A. Breynii Retz. Wuorolehtinen hiirenporras. (R98: Asplenium septentrionale x trichomanes, A. x alternifolium Wulfen.) -- Varsikkolehti haaraton, m. tasasoukka; lehdykät useampia, vuorottaisia, suikean-nalkkimaisia, epämukaisesti pykälaitaisia. -- ♃ 6, 7.
Kallioraum. harv. (A. T.) 3-4-tuumainen. -- A. alternifolium Wulf. A. germanicum Weiss.

A. septentrionale Hoffm. Pohjoinen hiirenporras. (R98: liuskaraunioinen; gaffelbräken.) -- Varsikkolehti latvalta liuskottu 2-3:ksi tasasoukaksi, vähän pykälaitaiseksi, suipukaksi lehdykäksi. -- ♃ 6, 7.
Kallioraum. (A.-K. St. H. Kv.) Vaaksan pituinen. -- Acrostichum L.


Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.