Juncus L. Wihwilä. Tåg.

Botanical name: 

+ Korsi nivelettömillä lehdillä; kukat latvassa t. haarain sivussa.

* Siementen päällä läpikuultava kalvo; kukat mykerömäisissä ryhmissä.

J. biglumis L. Kaksikko-wihwilä. (R98: kaksikkovihvilä; polartåg.) -- Korsi alempaa lehtinen, lehdet äimämäisiä; 1-2 kukkaa äimämäisen, pystyn ja kukkia pidemmän suojuslehden sisällä; kupulehdet tylppäpäisiä, lyhemmät pitkulaista, lanttopäistä kotaa. -- ♃ 7.
Korkeammissa tunturi-tien. (L. Lv.) Sormen pituinen, hyvin harv. 2-mykeröinen; kukat vähän sivullepäin pystystä suojuslehdestä, joko. tav. on kukkia pidempi; kota m. nuijamainen, ruskea, keltakulmainen.

J. triglumis L. Kolmikko-wihwilä. (R98: kolmikkovihvilä; lapptåg.) -- Korsi ed. 1:llä, 2-4-kukkaisella mykeröllä latvassa; kupulehdet lyhemmät pystyä, vähän tylppäpäistä, lyhyt-otaista kotaa. -- ♃ 6.
Tunturi-tien. tav. (L. Lv.) Edellisen muotoinen lyhyillä, harv. keltaisia kukkia pidemmillä suojuksilla.

J. stygius L. Rimpiwihwilä. (R98: rimpivihvilä; dytåg.) -- Korsi ja lehdet rihmamaisia, jälkimäisiä tav. 2, toinen ylempänä korren keskustaa, toinen tyvellä; kukka-mykeröitä 2-3, vähän pitkällen erinneitä, 2-3-kukallisia; kota munais-pitkulainen, suippo, pidempi suippoja kupulehtiä. -- ♃ 6, 7.
Soissa, harv. (E.-L.Lv.) Välistä ½ kyynäräinen, ehkä, kukkiva alempana, aina hentoinen, vaalean-ruskeilla, t. kellakkaisilla mykeröillä, lyhyillä äimämäisillä suojuslehdillä, ja isoilla kodilla.

J. castaneus Sm. Ruskowihwilä. (R98: ei löydy.) -- Korsi tankea, alempaa monilehtinen; lehdet kourumaisia; mykeröitä 1-2, monikukallisia, tav. yhdellä pitkäveteisellä, pystyllä suojuslehdellä; kota ed. -- ♃ 7.
Tunturi-tien. harv. (Lv.) Ennen kukkimista Niittuvillaheinän muotoinen; mykeröt mustanruskeita, enemm. lyhemmät suojuslehteä; kodat isoja, mustanruskeita.

J. trifidus L. Kolmijako-wihwilä. (R98: tunturivihvilä; klynnetåg.) -- Korren tyvellä tuppia lyhyillä äimämäisillä lehdeksillä, ylempänä 2-3 pitkää, rihmamaista suojuslehteä ja 1-4, lehtihankoihin ryhmistynyttä kukkaa; kupulehdet m. lyhemmät pitkulaista, tylppää kotaa. -- ♃ 7.
Tunturitien., tav. (P. L. Lv.) Korsi ja lehdet rihmamaisia, edellinen alempaa paljas, kuitenkin on samassa tuppaassa ylimmäinen tupen lehden-aihe väl. kasvanut 1-2 tuuman pituiseksi lehdeksi.

** Siemenet ilman näkyväistä kalvoi; kukat latvatöyhtössä.

J. bufonius L. Konnanwihwilä. (R98: konnanvihvilä; vägtåg.) -- Korsi toishaarukkainen t. haaraton, perättömillä kukilla latvassa ja sivuissa; lehdet rihmamaisia, kourumaisia; kota pitkulainen, tylppäpäinen, suippoisia kupulehtiä lyhempi. -- ☉ 7.
Kost. paik. tav. (E.-L.Lv.) 1-6 tuuman pituinen; juuri hapsinen.

J. bulbosus L. Sipuliwihwilä. (R98: Juncus compressus Jacq., tannervihvilä; stubbtåg.) -- Korsi alapuolelta harvalehtinen; lehdet rihmamaisia, kouruisia; kupulehdet pyöreäntylppiä, palleroista kotaa lyhemmät. -- ♃ 6, 7. -- β Gerardi Lois. kota 3-kulmaisempi ja suippo.
Sant. ja kost. paik.; β merenrant. (A.-K.; β E.-P. Lv.) Toisintelee 3-13 tuuman pituisena, suikertavalla juurakolla, joka on selvempi ja vähemmin tupastava J. Gerardi'lla, jonka jälkimäisen kukat myös ovat ruskeampia ja vähän isompia kun päälajin. -- J. compressus Jacq., H. M. F. -- β J. bottnicus Wg. Fl. L.

++ Korsi solmunivelisillä lehdillä *); kukat latvassa.

*) Solmut tunnetaan, kun lehti vedetään läpi sormien ja kuivassa tilassa usein näkyvätki.

J. supinus Mönch. Rentowihwilä. (R98: rentovihvilä; löktåg.) -- Korsi hentoinen, sipulimainen juurelta; lehdet hyvin epänivelisiä, juovalla päälystässä; mykeröitä 1-6, osittain peräkkäitä, osittain perättömiä; ulkomaiset kupulehdet suippoja, sisämäiset tylppäpäisiä, m. tylpäkän kodan pituisia -- ♃ 6, 7. -- β repens: korsi rento t. laitto, juurrehtiva, lehtihankaisilla kukilla.
Kost. paik. (A.-U. H. Kv.) 3-6 tuuman pituinen vaaleamaisilla, vehreän-ruskeilla mykeröillä. -- J. uliginosus Roth.

J. alpinus Vill. Nokipää-wihwilä. (R98: Juncus alpinoarticulatus Chaix (J. alpinus Vill.), rantavihvilä; myrtåg.) --Korsi pysty; lehdet epänivelisiä; töyhtö ei erittäin toiskertainen, m. pystyhaarainen; kaikki kupulehdet tylppäpäisiä, ainoasti ulkopuoliset lyhyellä odalla päässä t. lähinnä sen alla, suippoa kotaa lyhemmät. -- ♃ 6. 7.
Kost. paik. (E.-L.Lv.) Korsi 6-12 tuuman pituinen, hoikka, tuntureissa monikukkaisilla, mustilla mykeröillä. -- J. nodulosus Wg. J. ustulatus Hop. J. fuscoater Schreb.

J. articulatus L. Niwelwihwilä. (R98: solmuvihvilä; ryltåg.) -- Korsi kohenevat, rento-, lehdet litteähköitä, selvänivelisiä; töyhtö toiskertainen, ulospäisillä haaroilla; kupulehdet tasapitkiä, ulkomaiset otakärkisiä, sisämäiset tylppäpäisiä, lyhempiä kun otapäinen kota. -- ♃ 6, 7.
Kost. paik. tav. (E.-L.Kv.) Väl. lähes kyynäräinenki, väl. paljon lyhempi; kodat m. mustia ja kiiltäviä. -- J. lamprocarpus Ehrh.

J. acutiflorus Ehrh. Suippowihwilä. (R98: ei löydy.) -- Korsi pysty; lehdet m. liereitä, selvänivelisiä; töyhtö toistain-kolmiskertainen; haarat ed.; kaikki kupulehdet lyhyesti otakärkisiä, muuten k. ed. -- ♃ 6, 7.
Rant. erinom. mer. harv. (A. U. K.) 3-4 vaaksan pituinen, us. monikertaisella töyhtöllä. J. articul. β sylvaticus L.

+++ Korsi kukilla sivussa latvan alla, lehdetön (ainoasti tuppia t. lehden-aiheita tyvellä).

J. filiformis L. Jouhiwihwilä. (R98: jouhivihvilä; trädtåg) -- Kukat harseassa, m. yksikertaisessa töyhtössä, hennon, rihmamaisen korren keskitienoilla; kota m. palleroinen, suikeita kupulehtiä lyhempi. -- ♃ 6, 7.
Vet. paik. tav. (E.-L.Lv.) Kukat ja kodat vehreitä, t. hyvin vaalean-ruskeita, pitkältä hoikan korren latvasta alaspäin; korren tupet väl. lyhyellä lehden-aiheella.

J. balticus Willd. Rantawihwilä. (R98: merivihvilä; östersjötåg.) -- Kukat monilukuisia. töyhtö 3-4:llä, eripitkällä, monikukkaisella perällä; korsi sileä; kota pitkänpalleroinen, tylppämäinen, otapäinen; kupulehdet leveän suikeita. -- ♃ 7.
Merenrant. ja tunturi-rämeissä (Ke. Pe. P. Lv.) Korsi vehreä ja jotenki tankea, epäjuomuinen; kukat ja kodat ruskeita, paljon isommat kun seuraavissa. -- J. glaucus β littoralis Wg. Fl. Sv.

J. effusus L. Röyhywihwilä. (R98: röyhyvihvilä; veketåg.) -- Kukat monilukuisia toiskertaisessa, leveässä töyhtössä hienojuomuisen korren sivulla; heteitä 3; kota valmiina vähän lanttopäinen, nyylätön. -- ♃ 7.
Vet. paik. (E.-K. St. S. Pe.) Töyhtö tav. vehreä, 1-2 tuuman pituinen, 4-6 tuumaa korren latvan alempana,; korsi hienommilla juomuilla k. seur.

J. conglomeratus L. Keräpää-wihwilä. (R98: Keräpäävihvilä; knapptåg.) -- Kukat sangen monilukuisia, ryhmin palleromaisessa mykerössä t. lyhythaaraisessa töyhtössä uurtojuomuisen korren sivulla; heteitä 3; kota ed., nyylällä vartalon alla. -- ♃ 7.
Vet. paik. (E.-P. Kv.) Korren latva 4-6 tuumaa ylempänä ruskeaa kukkaryhmää.
Muist. -- Korresta tulee kauniita pöytäpeitteitä; sen sisuksesta hyviä kynttilän ja lampun sydämmiä.


Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.