Myrica L. Suomyrtti. Pors.

Botanical name: 

M. gale L. (R98: Myrica gale L. (Gale palustre Chevall.), suomyrtti, pors.) -- Pensaskasvi; norkot lyhytsuippoisilla suomuilla; lehdet suikean-nalkkimaisia, päästä sahahampaisia. -- ☽ 4, 5.
Soissa, rannoilla (E.-P. Kp.) Kyynäräinen pensas; kukat paljaalla oksalla, ruskeissa, pystöisissä norkoissa; välistä yksikotinen.
Muist. -- Kasvia, etenki hedelmiä ja lehtiä, on pienennettynä ja öljyllä sekoitettuna käytetty vasten kapia ja rohtumia. Myös on keitevesi kiitettävää syöpäläisiin päässä, vaatteissa, seinissä j. n. e. kun niitä sillä pestään.
On muinen käytetty humalan asemesta juomiseen, jonkatähden vanha laki sitä kieltää toisen maalta kokoamasta.


Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.