Alkulause.

Eräässä tämän vuoden helmikuussa pidetyssä kokouksessa, jossa oli läsnä joukko henkilöitä, jotka harrastavat maassamme viljeltyjen tai villinä kasvavien kasvien tähänastista suurempaa käyttöä apteekkitarkoituksia varten, sai allekirjoittanut tehtäväkseen laatia esityksen lääkekasvien viljelyksestä. Kun nyt olen tämän tehtävän suorittanut, on minun mainittava, että tällaisen esityksen laatiminen itse teossa on ollut vaikeampaa kuin olin otaksunut, koska se kokemus, mikä meillä maassamme toistaiseksi on näiden kasvien viljelyksestä, on osottautunut olevan sangen pieni.

Suurimmalla kiitollisuudella tunnustan sen avustuksen merkityksen, minkä olen saanut yllämainitun kokouksen osanottajien puolelta, jotka myöskin määräsivät näissä ohjeissa mainittavat lääkekasvit.

Helsingissä, maaliskuulla 1915.
G. G.


Ohjeita Lääkekasvien Viljelemiseen Suomessa, 1915, kirjoittanut Gösta Grotenfelt.