26. Malört.

Botanical name: 

26. Malört. Artemisia absinthium L.

Ortnamn. Maerta (Västergötland), Mallukt (Värmland), Mårta (Östergötland).

Förekomst. Växer vild på torra, steniga, varma platser i södra och mellersta Sverige. Synnerligen ymnigt förekommer malörten på Öland och Gotland liksom, överhuvud taget, runt om södra Sveriges kustlandskap.

Utseende. En 50-100 cm hög, flerårig ört med delade, å ömse sidor gråludna blad och små, ljusgula blomkorgar.

Skörd. Under blomningstiden, augusti-september, avtagas vid torr väderlek såväl toppen som — genom repning uppifrån och nedåt — de blommande sidogrenarna jämte blad. Även de nedersta, under blomgrenarna sittande bladen kunna medtagas, så vitt de äro fullt friska. Torkningen sker på luftig plats inomhus. Vid insamling av malört i mycket stor skala är särskilt under regniga höstar eftertorkning i särskilda torkningsanstalter nödvändig. Omkring 25 kg färsk malört kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 5 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.