48. Ålandsrot.

48. Ålandsrot.

(a. avskärningsställe; b. drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Ålandsrot.