49. Hästhov.

Botanical name: 

Tussilago farfara L.

Förekomst. Hästhoven, som är ett besvärligt, nästan outrotligt ogräs, växer allmänt över nästan hela landet särskilt på fuktig, lerhaltig jord.

Utseende. En mångårig korgblomstrig ört med i jorden djupt kringkrypande jordstam. Från denna uppskjuta tidigt om våren talrika gula blomkorgar och fram på sommaren, sedan växten blommat ut, stora, rundat hjärtlika, på undersidan gråulliga blad.

Skörd. När bladen fram på försommaren utvuxit, avtagas de vid torr väderlek utan bladskaft. De torkas på en luftig och skuggig plats, där de utbredas var för sig i ett enkelt lager.

Torkningsresultat. 5 kg färska blad lämna 1 kg torkad vara.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.