Kuva 01. a. Metsän alwejuuri.

Kuva 1. a. Metsän alwejuuri.

b. lehtiliuska, jossa näkywät itiöpesäkeryhmät munuamaisten katesuomujen peittäminä.

Tämä kuva on kirjasta Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, sivu Metsän alwejuuri.