147. Aegopodium podagraria. Kerskål.

Botanical name: 

147. Aegopodium podagraria. Kerskål. Svallerkål. Trebening.

Rotbladen äro dubbelt och stjelkbladen enkelt 3faldiga (ternata), med stjelkade, äggformiga, sågtandade och spetsiga småblad.

Linn. Fl. Sv. p. 96. Cl. 5. Pentandr. 2:gyn, (Umbellatae).
Lilj. Sv. Fl. s. 126. Kl. 5. Femmänningar. 2:qvin.


På mångårig krypande rot växer Kerskålen allmän i trädgårdar och på odlade ställen; blommar i Juni eller Juli, och är ofta att anse som ett svårt ogräs, hvilket icke lätteligen kan utrotas. Örtstjelkarna äro bladiga, fårade, med ensamma parasollställningar i toppen. Blombladen äro hjertformiga och inböjda. Frukten aflång eller äggformig med 3 upphögda ränder.

En så allmän växt förtjenar visserligen att blifva känd, emedan den kan till föda användas. Bladen, ju spädare, ju bättre, kokas bland andra grönkålsvaxter och stufvas äfven ensamma, nästan som spenat, om våren. Då de få växa bli de sträfva och svårare att äta. Boskapen förtära gerna växten och som den snart skjuter nya blad och stjelkar, kan den flera gånger skäras.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma med ståndare och 3 pistiller. — b. frö i naturlig storlek.


Svensk Botanik, band 3, 1804. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.