150. Scirpus lacustris.

150. Scirpus lacustris.

Tab. — fig. a. förstoradt blomfoderskal med 3 ståndare, en pistill med 3 märken och fröämne vid basen. — b. pistill med några styfva hår kring fruktämnet. — c. ett af de styfva håren kring pistillen eller fröet, mycket förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 150. Scirpus lacustris.