164. Sagittaria sagittifolia.

164. Sagittaria sagittifolia.

Tab. — fig. a. en fröklase. — b. en dylik, hvarest de medlersta fröen blifvit afplockade, så att fruktfästet synes. — c. ett ensamt frö. — d. en förstorad ståndare. — e. ett blad.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 164. Sagittaria sagittifolia.