168. Holcus odoratus.

168. Holcus odoratus.

Tab. — fig. a. 2 blomfoderskal, som innesluta 3 småblomster. — b. 3:ne hopsittande blomster, af hvilka det medlersta endast har 2 ståndare och 2 pistiller; de på sidorna sittande 2 blomster ha endast ståndare och inga pistiller.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 168. Holcus odoratus.