170. Serratula tinctoria.

170. Serratula tinctoria.

Tab. — fig. a. ett af småblomstren med frukt ämne. — b. ett frö. — c. hår, som betäcka fruktfästet emellan fröen; allt i naturl. storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 170. Serratula tinctoria.