175. Fraxinus excelsior.

175. Fraxinus excelsior.

Tab. — fig. a. en ensam blomvippa. — b. hanblomma utan pistill. — c. honblomma utan ståndare. — d. en 2könad blomma; de 3 sista förstorade. — e. ett fröhus som öppnat sig. — f. moget frö. — g. en qvist med många hopsittande blomvippor. — h. qvist med löf och frukt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 175. Fraxinus excelsior. Ask.