198. Holcus mollis.

198. Holcus mollis.

Tab. — fig. a. ett af småaxen, med sina 2 blomster, olika i anseende till borst och pistiller; förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 198. Holcus mollis. Len-tåtel.