200. Caltha palustris.

200. Caltha palustris.

Tab. — fig. a. blomma utan blomblad och med en qvarlemnad ståndare. — b. fröhus. — c. ett något förstoradt frö.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 200. Caltha palustris. Kabbleks-ört.