204. Bromus secalinus.

204. Bromus secalinus.

Tab. — fig. a. axfästet med en topp-blomma och blomfoderskal qvarlemnade. — b. ett småblomster i naturl. storlek. — c. det yttre blomsterskalet, sedt på platta sidan. — d. det inre blomsterskalet.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 204. Bromus secalinus. Råg-losta.