215. Fontinalis antipyretica.

215. Fontinalis antipyretica.

Tab. — fig. a. fröhuset med dess småbladiga foder. — b. mösslika betäckningen (calyptra) med en del af fröhusets eller kapselns mynning, hvars yttre tandrad är till en del afstumpad så att inre mynningen eller peristomium synes. — c. fröhuset med frölocket (operculum) synligt; alla förstorade. — d. en gren förstorad; särskilt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 215. Fontinalis Antipyretica.