227. Onopordum acanthium.

227. Onopordum acanthium.

Tab. — fig. a. ett blomster tillika med fruktämnet; — b. frö med fjun. - c. fruktfästet. — d. ett blad; alla i nat. storlek. — Figuren är fritt kopierad efter Curtis's i Flora Londinensis.
NB De syllika spetsarna, som sluta bladådrorna, förekomma hos oss, åtminstone på de vilda stånd jag sett, längre och solidare än de finnas på figuren utmärkte.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 4, 1805, sida 227. Onopordum Acanthium. Bomullstistel.