432. Alopecurus agrestis.

432. Alopecurus agrestis.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 6, 1809, sida __ __.