Mejram.

Botanical name: 

Origanum majorana, L. (Majorana hortensis, Mönch.) (Majorana vulgaris, Bauhin pin.) Tyskl. Majoran. Engl. Majoram. Frankr. Marjolaine.

Historik.

Mirjam, Merjan och Merjam äro endast förändringar i talspråket.

Nummer ett är växten utan gensägelse bland korvkryddor.

Hos grekerna hade mejram en särdeles vacker poetisk betydelse och det påstods till och med att den bortom graven gav frid och glädje åt oroliga själar. Mejram ansågs vidare som en symbol för hedern. Theophrastus benämner växten amarakos i sin »Historia plantarum». Romarna satte den så pass högt att en bröllopskrans bunden därav ansågs som det förträffligaste i den vägen och vid deras rökelsefester förbrukades ej små mängder.

Först omkring 1400 vann växten spridning i Europa. Den är en av den äldre tidens kryddor, som ej bortglömts utan ständigt vunnit vänner intill våra dagar.

Utseende.

Växten tillhör familjen Verticillatae och har sitt hemland omkring Medelhavet.

Bildar små lummiga exemplar, mycket starkt förgrenade. Fram på sommaren framkomma de talrika blomsamlingarna, vilka kunna benämnas ax. Blommorna äro små, till färgen vita och således oansenliga. Höjden blir inemot 30 cm. Vid sådd direkt på kalljord 10 cm. lägre.

Hundrafrövikten är 0,02 gr.

Odling.

Hos oss odlas mejram som ettårig. Växten är dock tvåårig, ehuru ej här övervintrande. Fordrar ett varmt läge och fet, tämligen lätt jord. Visserligen synes mejram växa i styv lera men blir där ej synnerligen hög. Fröet sås i en ej för varm bänk i mitten av mars samt täckes helt obetydligt med sandblandad jord. Vanligen visa sig groddarna efter 14 dagar. Påpasslighet med luftning är här av nöden, enär mejramplantorna i bänk höra till de mera nyckfulla.

I slutet av maj eller början av juni är tiden inne för utplanteringen. Fyra eller fem rader på sängen och 15 cm. mellan plantorna i raden äro de utrymmen, som erfordras. I en lätt och varm jord kan man med ganska stor fördel så mejram på kalljord. Vid en dylik sådd dröjer det dock stundom över tre veckor innan groddarna synas.

Förf. var föregående sommar under en resa i norra Hälsingland i tillfälle se ganska kraftig mejram, sådd direkt på fritt land. Den fördes därstädes i handeln och betingade ett pris av 30 öre knippan.

Oftast föreskrives att mejram skall skördas innan blommorna slå ut. Man bör dock komma ihåg att just knopprik vara är mest säljbar.

Skörden tillgår så att stånden avskäras vid marken eller som ofta sker uppryckas med rot. Det skadar ej att dröja med skörden till dess blomningen synes börja, emedan just de späda frukt- och blomdelarna innehålla mesta aromen, vilket man med lätthet kan övertyga sig om. Fröet bibehåller grobarheten högst fyra år.

Användning.

Som redan är nämnt räknas denna växt till våra förnämsta korvkryddor. Bland landsbefolkningen användes mejram i ärtsoppa (ärtvälling) och medgivas måste att maken till krydda när det gäller denna anrättning ännu ej är funnen.

Borttager en hel del av bismaken hos kött efter hanndjur, tillhörande får, getter och kaniner.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.