Basilika.

Osymum Bacilicum, L. Tyskl. Basilienkraut. Engl. Basil. Frankr. Basilic.

Någon enstaka gång har namnet »Balsam från Polen» blivit för denna växt använt.

Örten är en gammal krydda, vilken totalt råkat i glömska. I femtonhundratalets trädgårdslitteratur hade det varit ett oförlåtligt fel om den utelämnats.

Redan för 2,000 år sedan var basilikan i tjänst hos grekerna. De använde bladen för att giva olivoljan en mera fyllig och aromatisk smak och ännu i vår tid odlas växten därstädes. Vigvattenkvasten i en del katolska kyrkor är bunden av basilika, vilket bevisar att växten har stort anseende.

Kammecker ansåg den skadlig för ögonen och tillrådde på grund därav en viss försiktighet. Något bevis därför finnes dock ej.

Utseende.

Basilikan, vilken är ettårig, tillhör familjen Verticillatae. Blommorna äro till färgen rödvita och sitta tre och tre tillsamman i skärmvecken på upprätta skaft.

Blomkransarna bilda axlika samlingar i stängeltopparna. Bladen äro till formen äggrunt avlånga, på undre sidan punkterade. Stjälkarna äro upptill något småludna. Örten är väldoftande.

O. Basilicum har stora blad och blir 30 cm. hög. O. minimum däremot små och kallas därför liten basilika till skillnad från föregående, som benämnes stor.

O. minimum når endast 20 cm. höjd. Nämnda två äro huvudsakligast odlade. Övriga former äro mindre kända. Hundrafrövikten är 0,16 gr.

Odling.

En varm växtplats är vad basilikan fordrar. Därtill tarvas en kraftig och på samma gång lätt jord.

Fröet sås vid slutet av mars eller början av april i bänk eller växthus om sådant står till förfogande.

Det dröjer minst fjorton dagar innan plantorna visa sig. Även i fortsättningen går utvecklingen allt annat än fort. Det är därför med fördel man låter hela kultiveringen fortgå i bänk, naturligtvis utan fönster under den varmaste tiden.

Endast i ett väl skyddat och synnerligen varmt läge, under förutsättning av att kraftiga plantor finnas, kan odlingen ske på kalljord.

Varje exemplar fordrar ett utrymme av 4 kvdm.

Vid skörden, vilken plägar utföras omedelbart före blomningen, avskäras stånden vid marken och knippas, varefter de upphängas till torkning.

Kan även med fördel odlas som krukväxt.

Basilikan växer vild i Ostindien. Grobarheten hos fröet varar 2 à 3 år.

Användning.

Växten giver en utsökt fin krydda. Franska kockar använda den med stor skicklighet, särskilt vid tillredandet av så kallad falsk sköldpaddsoppa.

Som torkad förbrukas basilika i blodkorv och medvurst m. m.

Den tillhör bladeteroljeväxterna. Ocymum-oljeextrakt användes vid beredning av chartreuse och andra liknande likörer.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.