Bild 20. Vårsaffran.

Bild 20. Vårsaffran.

Denna bild är från boken Kryddor och kryddodling, 1919, sida Vårsaffran.