Ranunculus L. Leinikkö. Solögon.

+ Terälehdet 5 t. useampia; valkeita.

R. glacialis L. Jää-leinikkö. (R98: jääleinikki; isranunkel.) -- Varsi pystöinen, 1-2-kukkainen; aluslehdet ruodikkaita, 3-jakoisia, syvähalkoisilla ja liuskaisilla lehdyköillä; hedelmykset kuutavaisesti kalvoselkäisiä. -- ♃ 7, 8.
Kork. tunt. L.) 1-2, harv. 3-kukkainen; kukat isoja, 5:llä ulkopuolin sinipunervalla, terälehdellä.

R. Pallasii Schlecht. Turjan leinikkö. (R98: ei löydy.)-- Varsi suikertava, pillikäs; kaikki lehdet ruodikkaita, soikeita t. vastopuikeita, 3-jakoisia nalkkimaisilla liuskoilla t. ehytlaitaisia; hedelmykset pitkän-puikeita, kehkeriä, kaljuja. -- ♃ 7, 8.
Vet. soissa (Lv.) Verho 3-lehtinen; terä useammalla vastopuikealla t. nalkkimaisella, pian varisevalla lehdellä.

++ Terälehdet 5 (Lapin leiniköllä us. 6-8), keltaisia.

* Varsilehdet liuskaisia t. jakoisia; hedelmykset sileitä.

a -- Varsi enimm. monikukkainen; perät uurteisia.

R. bulbosus L. Mukula-leinikkö. (R98: mäkileinikki; knölranunkel, knölsmörblomma.) -- Varsi harvakukkainen, siirottava- ja pehmeä-karvainen, juurelta paisunut mukulaksi; aluslehdet 3-jakoisia leveän-nalkkimaisilla, liuskaisilla ja hampaisilla lehdyköillä, päätölehti ruodikas; verhot alaspäisiä; hedelmäpohjus tönkeäkarvainen. -- ♃ 6.
Niittumäissä, harv. (A. T.) Varsi vaaksan pituinen, us. yksikertainen; hedelmykset litistyneitä, pallistettuja, lyhyellä koukeroisella odalla. Varjossa varsi väl. kasvaa pitkäksi, haarovaksi, jolloin varsimukula, m. katoaa ja lehtiliuskat suikistuvat.

R. polyanthemus L. Aholeinikkö. (R98: aholeinikki; backranunkel, backsmörblomma) -- Varsi monikukkainen, harittavasti hatuinen, mukulaton; aluslehdet 3-5-jakoisia ja liuskaisia, päätölehti m. ruoditon; varsilehdet 5-jakoisia ja liuskaisia; pohjus ed. -- ♃ 6, 7.
Niittumäissä (E.-Pe. Kv. Lv.) 2-3 vaaksan pituinen, isokukkainen; hedelmykset lyhyt- ja koukero-otaisia.

R. repens L. Suokeroleinikkö. (R98: rönsyleinikki; revranunkel, revsmörblomma.) -- Varsi koheneva, suikertavilla lonkeroilla; lehdet 3-sormisesti jakoisia ruodikkailla, 3-jakoisilla ja liuskaisilla lehdyköillä; verho myötäinen. -- ♃ 5-8. -- β hirsutus: ruodit ja lehdet höyteitä.
Viljelömaissa, tav. (E.-L. Lv.) Kukat tav. isohkoita, tumman-keltaisia.

R. sceleratus L. Luhtaleinikkö. (R98: konnanleinikki; tiggarranunkel.) -- Lehdet syvästi 3-halkoisia, tylppäpykeisillä liuskoilla, yliset jakauneina m. kantaan saakka suikeiksi -- tasasoukiksi liuskoiksi; terälehdet verhon pituisia, lop. pitkulaista pohjusta lyhemmät. -- ☉ 6-8. -- β minimus: 1-3 tuuman pituinen, 1-kukkainen.
Matal. vesissä ja lähiseut. tav. (E.-Pe. Kv. Lv.) Toisintelee suuruutensa suhteen m. kyynärän pituisesta parin tuumaiseen, muin pystövartinen kuivalla alalla, muin laiehtiva, vedessä; kukat pienoisia.
Muist. -- Hyvin kirpeä; nostaa vaikeasti paranevia rakkoja iholle sidottuna.

b -- Varsi tav. monikukkainen; kukkaperät uurrettomia.

R. acris L. Niittuleinikkö. (R98: niittyleinikki; solöga, smörblomma.) -- Varsi tav. hyvin lyhyillä, myötäisillä karvoilla; lehdet karvaisia, 3-5-jakoisia, pykäliuskaisia; ylisten varsilehtien liuskat m. tasasoukkia; hedelmykset ja pohjus kaljuja. -- ♃ 7-9.
Niit. yl. (E.-L. Lv.) Usein kyynärän pituinen; aluslehdet toisint. 3- ja 5-liuskaisina t. -osaisina.
Muist. -- Kasvi lehtineen muserrettuna ja iholle pantuna nostaa rakkoja, jonka kautta se hyödyttää luuvalossa ja reisisäryssä, myös vilutaudissa kalvoisimille sidottuna. Päälle 5 t. 6 tunnin sitä ei kuitenkaan pidä iholla pitää, eikä välistä niinkään kauvan.

R. cassubicus L. Tuppileinikkö. (R98: R. cassubicus -ryhmä (R. cassubicus L. sensu Marklund), lehtoleinikit; lundranunkler, lundsmörblommor.) -- Varsi kalju, monikukkainen; aluslehdet pyöreän-munuamaisia, jaottomia, jyreästi nyhähampaisia, alta harsukarvaisia, ruoti tyveltä avaran, kalvomaisen, tav. lehdettömän tupen sisässä; varsilehdet kourajakoisia tav. suikeilla, sahaisilla liuskoilla. -- ♃ 5, 6.
Varjopaik. suoniit. harv. (A. T. St. H.) Isompi seuraavaista; aluslehdet vanhempina us. 4-tuumaiset läpimitalta; hedelmysten ota pidempi ja suorempi, ainoasti päästä koukero.

R. auricomus L. Aroleinikkö. (R98: R. auricomus -ryhmä (R. auricomus L.), kevätleinikit; majranunkler, majsmörblommor.) -- Varsi kalju, monikukkainen; aluslehdet munuamaisia -- herttamaisia, tav. syvästi 3-halkoisia t. jakoisia, väl. kokonaisia, jyreästi nyhähampaisia, tupettomia, alta kaljuja; varsilehdet ed., tasasoukilla, tav. ehytlaitaisilla liuskoilla. -- ♃ 5, 6.
Niit. tav. (E.-L. Lv.) Lehdetöntä tuppea, joka sulkee aluslehtien ruotityven edellisessä, lajissa, ei ole tällä lajilla, jonka aluslehtien ruoti sen sijaan tyveltä, levenee tupeksi.

c -- Varsi yksikukkainen, t. haarattomilla kukkaperillä lehtihangoissa.

R. nivalis L. Lumileinikkö. (R98: lumileinikki; fjällranunkel, fjällsmörblomma.) -- Varsi pysty, yksikukkainen; aluslehdet munuamaisia, t. herttamaisia, alle keskustan 5-7-halkoisia; varsilehdet syvästi 3-5-halkoisia, ehytlaitaisilla liuskoilla; verho ruskeanhöyteä, terälehtiä lyhempi; hedelmyksillä pitkäveteinen, käyrä ota. -- ♃ 7, 8.
Kork. tunt. (L.) Tuskin vaaksan pituinen; lehdet kiiltäviä, 3:lla emäliuskalla, keskinen ehyt, sivuliuskat pykälaitaisia; kukat kullankeltaisia.

R. pygmaeus Wg. Pikkuleinikkö. (R98: pikkuleinikki; dvärgranunkel.) -- Varsi koheneva, yksikukkainen; aluslehdet m. munuamaisia, 3-6-halkoisia, ehytlaitaisilla liuskoilla; verho ei paljon karvainen, m. pidempi terälehtiä; hedelmykset lyhytotaisia. -- ♃ 7, 8.
Tunt. (L. Lv.) Sangen vähäinen. -- R. nivalis β L.

R. hyperboreus Rottb. Pohjan leinikkö. (R98: pohjanleinikki; jordranunkel.) -- Varsi suikertava, juurrehtiva, lehtinen; lehdet 3-halkoisia ehytlaitaisilla, tylppäpäisillä liuskoilla; kukkaperät kaljuja; hedelmykset m. odattomia. -- ♃ 7. -- β Samojedorum: ihan kalju, 1-3-tuumainen; lehdet nalkkimaisia, 3-osaisia.
Kost. paik. tunt. harv. (Kv. L. Lv.; β Lv.) 2-3-tuumainen kasvi; kukat sangen vähäisiä, useimmin 3-4:llä terälehdellä; hedelmyksillä. ennen valmistumista lyhyt koukeroinen vartalo, joka lop. m. kokonaan menehtyy. -- β R. Samojedorum Rupr.

R. lapponicus L. Lapin leinikkö. (R98: lapinleinikki; lappranunkel.) -- Varsi alla maanpinnan suikertava, pystöisillä, 1-kukkaisilla, paljailla t. 1-lehtisillä kukkaperillä (vanoilla); lehdet kaljuja, 3-jakoisia leveän-lapiomaisilla, nyhä- t. pykälaitaisilla liuskoilla; hedelmykset koukero-otaisia. -- ♃ 8.
Kost. paik. tunt. harv. (P. L. Lv.) Oikea varsi suikertaa juurakkona maakamaran alla t. sammalissa, kohottava nivelistä lehtiä ja kukkaperiä; verholla tav. -3, terällä 7 vähäistä lehteä, mikä kuit. toisintelee; hedelmykset ei paljon otiaan pidemmät.

** Varsilehdet kokonaisia.

R. lingua L. Jokileinikkö. (R98: jokileinikki; sjöranunkel.) -- Varsi pysty; lehdet pitkäveteis-suikeita, harseasti nyhähampaisia; hedelmyksillä pitkäveteinen koukku-ota. -- ♃ 7, 8.
Joki- ja järvirant. vedessä (E.-Pe. Kv.) Us. kyynärän pituinen ja pidempiki; lehdet vaaksan pituisia; kukat tuuman levyisiä. Toisintelee kaljuna ja kalseana.
Muist. -- Iholla peidettynä nostattaa rakkoja. On kirpeä ja vahingollinen eläinten syödä. Melkein koko Leinikkö-suvulla on sama omaisuus.

R. flammula L. Tulileinikkö. (R98: ojaleinikki; ältranunkel.) -- Varsi koheneva t. suikertava, harv. pysty; lehdet puikean-suikeita -- tasasoukkia, kaljuja; terälehdet isommat verhoa; hedelmykset hyvin lyhyt- ja suoraotaisia, vastopuikeita. -- ♃ 7. -- β reptans: varsi rihmamainen, longertava, kaarevasti kohoavilla solmuväleillä, solmuista juurrehtiva; lehdet m. rihmasoukkia.
Soissa, rant. tav. (E.-P. Kv.; β E.-L. Lv.) Lehdet väl. sormenlevyisiä; ensimäiset aluslehdet keväällä puikeita, ja vedessä pitkäruotisia, laiehtivia. -- β R. reptans L.
Muist. -- Tästä tehdään voidetta ja sidotaan valtasuonelle vilutaudissa. Vahingollinen hevoisille ja lampaille.


Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866, kirjoittaneet Elias Lönnrot ja Th. Saelan.