Ranunculus flammula

Ranunculus flammula

Ranunculus flammula L.
Engl.: greater creeping spearwort, lesser spearwort, spearwort.
Deu.: Brennender Hahnenfuss.
Sven.: ältgräs, ältmöja, ältranunkel.
Suom.: ojaleinikki.