Svensk Botanik, band 2, 1803.

Svensk Botanik

Utgifven av

J. W. Palmstruch,

Andra Bandet.

Med Konungens nådigste Privilegium.


Växter 73—144.


Stockholm,

Tryckt hos Notarien Carl Delén, 1803.


Svensk Botanik, band 2, 1803. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.